Partneři
Classic River Premiant City Tour Guide Prague

Výstavy na lodi Classic River

picturel on the river logo

Koncepce cyklu výstav „THE PICTURES ON THE RIVER“ obsahuje umělecká díla z různých uměleckých žánrů, jak v oblasti témat, tak i v technice provedení. Stěžejním cílem je komorní provedení daných témat a jejich zpracování.

Jednotlivé výstavy jsou koncipovány na téma, které má v návštěvníkovi vzbudit příjemný pocit ze shlédnutí netradiční výstavy, která se uskuteční při projížďce lodí na Vltavě. V tomto duchu jsou také volena témata výstav (Praha, květiny, krajina, přírodní motivy, historie atd.)

Na výstavách jsou zastoupeny umělecké směry od klasické olejomalby přes grafiku a fotografii až po experimentální projevy a provedení jednotlivých umělců hledající netradiční cesty výrazu. Jde o autory, kteří jsou známí v zahraničí na četných výstavách. Mezi nimi jsou i autoři, kteří jsou jak v soukromých sbírkách, tak i ve známých světových galeriích.